NORWAY CAMPERS – VILKÅR OG BETINGELSER

Generelt

1.1. Definisjoner
1.1.1. Utleier: Norway Campers er et merke drevet av Nordiac AS, Salarøyvegen 159, 9102 Kvaløysletta.
1.1.2. Sjåfør: Sjåføren er leietaker av kjøretøyet. En ekstra medsjåfør regnes også som sjåfør.
1.1.3. Kjøretøy: Et kjøretøy refererer til enhver bil, campingbil eller bobil leid ut av Utleier.
1.1.4. Leieperiode: Leieperioden begynner med overleveringen av campingbilen eller bobilen og slutter når kjøretøyet er parkert og låst på Utleiers angitte parkeringsplass ved utleiestasjonen, og nøkkelen er levert (eller lagt i nøkkelinnkast). Utleier bekrefter tilbakeleveringen av kjøretøyet i sine åpningstider.
1.1.5. Sjåføren (leietaker) har lest, forstått og akseptert disse vilkårene og betingelsene. Sjåføren bekrefter dette ved å signere leiekontrakten. En kopi av kontrakten, inkludert disse vilkårene og betingelsene, blir gitt til sjåføren.

Betaling og kansellering

2.1. Betalingsalternativer for kjøretøyleie: Leieavgiften kan betales med kredittkort eller bankoverføring og må betales i sin helhet ved bestilling. Alle priser er i NOK, inkludert MVA. Kortinformasjon vil bli brukt og lagret for betalingsprosessen av vår betalingsleverandør Nets Easy AS.
2.1.1. Vi aksepterer kredittkort fra Visa, Mastercard og Maestro.
2.7. Depositum ved ankomst: Ved henting av campingbilen kreves det et depositum som må dekke egenandelen. I tillegg vil et reisedeponum på 1.000 NOK bli belastet for å dekke utgifter som ferger, bomveier og parkeringsbøter. Kunden bør bruke samme kredittkort for depositum som ble brukt til å betale leieavgiften. Depositumet vil bli refundert innen 10 virkedager etter tilbakelevering av campingbilen og oppgjør av eventuelle utestående saldoer. Vær oppmerksom på at Nordiac AS ikke er ansvarlig for eventuelle valutakursendringer som kan oppstå i denne perioden.
2.2.1. Ekstra kostnader: Alle forutsigbare og uforutsigbare utgifter påløpt i leieperioden, inkludert ekstra forsikring, skader, reparasjoner, fergeoverfarter, bompenger, tankpåfylling, parkeringsbøter eller fartsbøter, vil bli håndtert på følgende måte: Disse kostnadene vil enten bli trukket fra depositumet, eller hvis depositumet allerede er refundert eller brukt, vil en ekstra betaling bli forespurt for å dekke utgiftene.
2.2.2. Depositum returnering: Depositumet vil bli kreditert tilbake til ditt kort 10 virkedager etter din campingbilretur. Hvis noen ekstra kostnader må holdes tilbake, vil det gjenværende beløpet bli returnert ved bankoverføring etter at hendelsen er avklart.
2.3. Kansellering: En kansellering må sendes via e-post til norwaycampers@nordiac.no.
2.5. Kanselleringsgebyrer: Ved kansellering vil et gebyr bli belastet sjåførens kredittkort. Minimum kanselleringsgebyr er 1.500 NOK og vil bli belastet for enhver kansellering. Det spesifikke beløpet for kanselleringsgebyret bestemmes av kanselleringsdatoen (dager før leiestart) og er gradert som følger:
28 til 22 dager før leiestart: 50% av den totale leiebeløpet
21 til 15 dager før leiestart: 75% av den totale leiebeløpet
14 dager eller mindre før leiestart: 100% av den totale leiebeløpet

2.6. Enveisleie og omplasseringsgebyr: Enveisleie er obligatorisk, og eventuelle endringer må godkjennes av Nordiac AS via e-post før leieperioden starter. Vær oppmerksom på at omplasseringsgebyret er ikke-refunderbart under noen omstendigheter.
2.7. Hver reservasjon kan kanselleres av leietakeren uten gebyrer opptil 24 timer fra tidspunktet for bestillingen.
2.8. Kjøretøyendringer og tilgjengelighet: Ved uforutsette omstendigheter, som ulykker eller tekniske problemer med en campingbil, forbeholder Nordiac AS seg retten til enten å oppgradere eller nedgradere din reserverte campingbilkategori, avhengig av tilgjengelighet. I det ekstremt sjeldne tilfellet at ingen kjøretøy er tilgjengelige, vil en full refusjon bli utstedt uten ekstra kostnader eller gebyrer, og du vil være berettiget til full tilbakebetaling av alle innbetalinger gjort.

Alderskrav for leie av campingbil eller bobil

3.1. For å leie en campingbil må leietakeren være minst 18 år på hentingsdagen.
3.2. Leietakere som er under 25 år på hentingsdagen må bestille campingbilen med den obligatoriske forsikringen for unge sjåfører.
3.3. Det er ingen maksimal aldersgrense for å leie en campingbil.

Førerkort

4.1.1 Enhver sjåfør må ha et ubegrenset førerkort som er gyldig for den spesifikke vekten, girtypen og antall passasjerer for den bestilte campingbilen eller bobilen. Førerkortet må være utstedt til sjåføren i minst ett år og må fremvises på hentingsdagen.
4.2.1 Et internasjonalt førerkort må fremvises på hentingsdagen sammen med ditt vanlige førerkort hvis førerkortet mangler foto, hvis informasjonen er skrevet i et ikke-latinsk alfabet, eller hvis førerkortkategoriene avviker fra internasjonale kategorier etablert ved Genève- eller Wien-konvensjonen.

Henting og levering av campingbil / bobil

5.1.1. Hentetider for campingbil- eller bobilutleie er begrenset mellom 08:00 og 21:00; imidlertid påløper et sent gebyr på 750 NOK for henting mellom 18:00 og 21:00.
5.1.2. Hvis campingbilen eller bobilen ikke hentes i åpningstiden, vil den automatisk bli omplanlagt til neste åpne dag for henting.
5.1.3. Hvis leietakeren ikke henter campingbilen eller bobilen i de angitte sen hentingstidene (mellom 18:00 og 21:00), vil det sene gebyret fortsatt bli belastet.
5.1.4. Hentingen av campingbilen vil bli nektet personer som synes å være påvirket av noen form for narkotika og/eller alkohol, viser noen form for aggressiv atferd eller bryter noen norske lover og/eller våre vilkår og betingelser.
5.1.5. Nordiac AS tilbyr en gratis transporttjeneste i åpningstiden fra flyplassen i Oslo, avhengig av tilgjengelighet. Vær oppmerksom på at på grunn av uforutsette omstendigheter kan ikke tjenesten alltid garanteres. Vær også oppmerksom på at det ikke er noen gratis transporttjeneste tilgjengelig ved Tromsø utleiestasjon og den må bestilles som en ekstra tjeneste.
5.2.1. Levering av campingbil / bobil (nøkkelinnkast) er mulig når som helst.
5.2.2. Den gratis transporttjenesten for levering av campingbil/bobil fra vår utleiestasjon i Oslo er tilgjengelig hver dag mellom 08:00 og 18:00.
5.2.3. Transporttjenesten i Oslo går mellom vår utleiestasjon og både Oslo lufthavn og Eidsvoll Verk togstasjon.
5.2.4. Enhver transport utenfor transporttjenestens åpningstider (08:00 til 18:00) må organiseres og betales av leietakeren.

Leietakers forpliktelser

6.1. Leietaker av kjøretøyet regnes som sjåføren, enhver ekstra medsjåfør lagt til leieavtalen regnes også som sjåfør.
6.2. Sjåføren (leietakeren) har lest, forstått og akseptert disse vilkårene og betingelsene og bekrefter dette ved å signere leiekontrakten. En kopi av kontrakten, inkludert disse vilkårene og betingelsene, blir gitt til sjåføren i digital form. Leietaker

skal returnere kjøretøyet:
6.2.1 sammen med alt tilbehør (inkludert dekk og verktøy) i samme stand som de ble mottatt av leietakeren, bortsett fra normal slitasje som følge av bruk.
6.2.2 Leietaker er ansvarlig for å returnere alle bestilte tillegg i ren og funksjonell stand. Hvis noe tillegg er skadet, mistet eller ødelagt i leieperioden, vil leietakeren bli belastet for kostnaden for å reparere eller erstatte tillegget.
6.2.3. Med mindre annet er avtalt på et senere tidspunkt, skal leietaker returnere kjøretøyet på datoen som er spesifisert i henhold til vilkårene i denne avtalen. Leietaker skal returnere kjøretøyet til utleiers lokaler.
6.2.4. Leietaker må returnere kjøretøyet med full tank. Hvis kjøretøyet returneres med mindre drivstoff, kan utleier belaste leietakeren for mengden drivstoff som trengs for å fylle tanken, samt et påfyllingsgebyr på 300 NOK.
6.2.5. Hvis kjøretøyet ikke returneres i rimelig ren tilstand, og en urimelig stor mengde skitt og søppel krever ekstra rengjøringstid, vil et rengjøringsgebyr bli belastet.
6.2.6. Leietaker skal betale for drivstoffet, samt andre kostnader som kreves for å betjene kjøretøyet i leieperioden. Dette inkluderer kostnaden for drivstoff til ovner og varmeapparat, AdBlue for bilen. Denne perioden vil ikke utløpe før utleier har registrert tilbakeleveringen av kjøretøyet i deres system, noe som bare kan gjøres i deres åpningstider.
6.2.7. Hvis leietaker unnlater å returnere kjøretøyet på den spesifiserte datoen og tidspunktet, eller ikke ber om å forlenge leien med utleiers samtykke, kan kjøretøyet bli beslaglagt av utleier eller politiet på leietakers regning. Hvis leietaker returnerer kjøretøyet en time eller mer etter leieperiodens utløp, kan utleier belaste for opptil 24 timer ekstra leie og pålegge en bot på 1.500 kr.
6.2.8. Campingbilen eller bobilen må returneres til den avtalte utleiestasjonen som spesifisert i leiekontrakten. Hvis kjøretøyet returneres til en annen utleiestasjon eller sted, kan leietaker bli pålagt en bot for å dekke kostnaden for å returnere kjøretøyet til den avtalte utleiestasjonen. I tillegg til boten kan leietaker også bli belastet for eventuelle ekstra leiedager som kreves for å transportere kjøretøyet tilbake til den avtalte utleiestasjonen.
6.2.9. Hvis leietaker glemmer noen personlige eiendeler i kjøretøyet ved slutten av leieperioden, er leietaker ansvarlig for å organisere og betale for transporten av disse eiendelene, inkludert tollklarering. Eventuelle tapte gjenstander vil bli oppbevart på utleiestasjonen i en periode på 6 uker. Utleier er ikke ansvarlig for forsvinningen av eller skade på eiendeler som leietaker eller noen annen part etterlater i eller transporterer med kjøretøyet.
6.2.10. Leietaker er ansvarlig for alle bøter relatert til parkeringsmålere, trafikkforseelser, ubetalte parkeringsavgifter, bomveier, private veier og fergeoverfarter i leieperioden. Eventuelle uforutsette utgifter vil bli underlagt et administrasjonsgebyr fra Nordiac AS.
6.2.11. Leietaker er forbudt å bruke kjøretøyet til betalt passasjertransport, låne det ut til andre eller underleie det.
6.2.12. Hvis utleier må hente kjøretøyet, eller arrangere henting på grunn av en kollisjon eller ulykke, er leietaker ansvarlig for å dekke alle tilknyttede kostnader i henhold til utleiers gjeldende pristariff.
6.2.13. Leietaker har ikke lov til å utføre reparasjoner, modifisere kjøretøyet eller dets tilbehør, eller bruke kjøretøyet som sikkerhet uten å innhente forhåndsgodkjenning fra utleier.
6.2.14. Leietaker er ansvarlig for både valg og installasjon av passende baby-/barneseter i kjøretøyet for ethvert barn som trenger å bli transportert. Utleier tilbyr ikke denne tjenesten.
6.2.15. Kjøretøyet må kjøres og betjenes med forsiktighet. Bare personer som er oppført som autoriserte sjåfører i denne avtalen har lov til å kjøre kjøretøyet. Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader som oppstår fra kjøretøyets bruk som ikke dekkes av utleiers forsikring.
6.3. Forbudt er:
6.3.1. Kjøring utenfor vei. For eksempel på stier, spor, strender, områder som kun er tilgjengelige ved lavvann eller i andre sporfrie områder.
6.3.2. Kjøring under påvirkning av noen rusmidler.
6.3.3. Kjøring i eller over elver eller noen form for vannveier. Slik kjøring er helt leietakers ansvar.
6.3.4. Kjøring i snø- og isbanker.
6.3.5. Kjøretøybruk som bryter norsk lov og/eller bestemmelsene i leiekontrakten.
6.4. Ved kollisjon eller ulykke skal leietaker umiddelbart varsle de relevante politimyndighetene samt utleier om hendelsen, og leietaker må ikke forlate stedet før politiet har ankommet.
6.5. Det er forbudt å kjøre kjøretøyet for overdreven kjørelengde uten forhåndsgodkjenning.
6.6. Leietaker har ikke lov til å bruke kjøretøyet til å transportere passasjerer mot betaling, låne det ut til andre eller underleie det.

Utleiers forpliktelser

7.1. Utleier forplikter seg til å levere kjøretøyet til avtalt tid og sørge for at det oppfyller de krav som er stilt til det.
7.2. Skulle kjøretøyet få en funksjonsfeil og bli ubrukelig, vil utleier refundere leietakeren for de ubrukte leiedagene. Det er viktig å merke seg at utleier ikke er forpliktet til å levere leietaker et erstatningskjøretøy for resten av leieperioden. For mindre skader forbeholder utleier seg retten til å tilrettelegge for kjøretøyreparasjoner, gitt at leietakers godkjenning er sikret på forhånd.
7.3. Utleier skal informere leietakeren om innholdet i denne avtalen, spesielt med hensyn til de forpliktelser leietakeren påtar seg ved å signere den.
7.4. Utleier skal informere en utenlandsk leietaker om norske trafikkregler, trafikkskilt og regler som forbyr kjøring utenfor vei. Utleier skal spesielt påpeke farene som følger av dyr på veiene.
7.5. Hvis utleier ønsker å begrense bruken av kjøretøyet med hensyn til dets utstyr og/eller veiforhold, skal dette gjøres skriftlig når denne leiekontrakten signeres.
7.6. Skulle kjøretøyet oppleve en funksjonsfeil på grunn av slitasje eller faktorer utenfor leietakers kontroll, er utleier ikke forpliktet til å levere et erstatningskjøretøy eller organisere reparasjoner på et sted spesifisert av leietaker. Utleier påtar seg ikke ansvar for eventuelle resulterende skader, inkludert men ikke begrenset til overnattingskostnader eller andre relaterte utgifter som kan oppstå i slike situasjoner.
7.7. Utleier er ikke ansvarlig for tap eller skade på noen eiendeler lagret eller transportert i kjøretøyet av leietaker eller noen annen part.

Forsikring

8.1. Utleier forplikter seg til å opprettholde gyldig ansvarsforsikring for sin virksomhet.
8.2. Leiebeløpet inkluderer obligatorisk kjøretøyforsikring, inkludert ansvarsforsikring og ulykkesforsikring for sjåføren og eieren.
8.3. Tredjepartsansvarsforsikringen vil bestå av beløpet fastsatt av norsk lov til enhver tid.
8.4. Leietaker kan kjøpe separat ulykkesforsikring